Title: Projekt bytového domu, řešeného v systému Porotherm s variantním řešením stropních konstrukcí. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)
Other Titles: Residential building project solved in the system POROTHERM solution with optional ceiling structures
Authors: Benešová, Barbora
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Cígler Žofková, Drahomíra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10515
Keywords: bytový dům;architektonický návrh;statický výpočet;projektová dokumentace
Keywords in different language: apartment building;architectural design;static calculation;project documentation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu zděného čtyřpatrového bytového domu v ulici Spolková v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with elaboration of the building permit project documentation for a four- storey brick building in Spolková street in Pilsen. The thesis also deals with a static calculation and assessement of this object. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Benesova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,07 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_vedouciPosudek vedoucího práce640,88 kBUnknownView/Open
Benesova_oponentPosudek oponenta práce602,58 kBUnknownView/Open
Benesova_prubehPrůběh obhajoby práce169,5 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.