Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Rehabilitační centrum
Other Titles: Design of the building and preparation of project documentation - Rehabilitation Centre
Authors: Augustová, Hana
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Škublová, Jaromíra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10523
Keywords: Rehabilitační centrum;osoby s omezenou schopností pohybu;systém POROTHERM;železobeton
Keywords in different language: rehabilitation centre;persons with reduced mobility;systém called POROTHERM;reinforced concrete
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení pro objekt Rehabilitačního centra. Cílem této bakalářské práce byl návrh dispozičního, provozní a konstrukčního řešení rehabilitačního centra pro krátkodobé ubytování. Objekt je navržen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. Projekt je navržen na požadavky, které zaručují bezbariérové užívání staveb. Budova je navržena ze třech dilatačních celků. Statické posouzení hlavních konstrukčních prvků bylo provedeno na třetím dilatačním celku. Druhý dilatační celek ? centrální část je navržena ze zděného systému POROTHERM. První a třetí dilatační celek je tvořen monolitickým železobetonovým sloupovým systémem, který je obklopen prosklenou fasádou a stropní konstrukce je tvořena lepenými lamelovými nosníky. Grafické zpracování bylo provedeno v programu AutoCAD 2011 a ArchiCAD 16. Model pro statické posouzení byl proveden v programu Dlubal RFEM 4.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on preparation of project documentation. The documentation is for a building permit. It is a building of a rehabilitation centre. The aim of this bachelor thesis is a proposal of layout of the rehabilitation centre for short-term accommodation. The object was designed for persons with reduced mobility and orientation. The building is suggested in three expansion units. On the third expansion unit there was made static analysis of the main elements. The central part (the second expansion unit) is designed of brick system called POROTHERM. There are precast columns used in the first and in the third expansion unit. The columns are surrounded by a glass facade. The graphic design was done in AutoCAD programme. The model for static analysis was conducted in Dlubal RFEM 4 programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hana Augustova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Augustova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce590,01 kBAdobe PDFView/Open
Augustova_oponent.pdfPosudek oponenta práce539,51 kBAdobe PDFView/Open
Augustova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce233,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.