Název: Vodní zdroje Asýrie
Autoři: Král, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 3, s. 14-33.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2013/ACTA_FF_2013_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11869
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: antická Asýrie;vodní zdroje;zavlažování
Klíčová slova v dalším jazyce: ancient Assyria;water resources;irrigation
Abstrakt: This paper takes up the issue of water resources and their exploitation in ancient Assyria. Although in books and papers we can usually find mentions only of the big rivers (Tigris, Great Zab and Small Zab), and possibly other irrigation canals, the author wishes to show that the question of water resources is actually much more complicated. We must take into account small streams, wadis, springs, wells, water-holes, and enclosed depressions as well. Each of these water resources plays a specific role in the landscape. We must keep in mind that rainfall was very important for the region. Assyrian kings were aware of the natural conditions of their land and they were able to handle the water resources. They were capable of modification of water management by means of canal construction.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kral.pdfPlný text302,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.