Title: Řešené příklady pro výuku předmětu geodézie
Other Titles: Solved problems for education of geodetics
Authors: Červenka, Richard
Advisor: Vichrová, Martina
Referee: Čepička, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12103
Keywords: Sbírka řešených příkladů;souřadnicové výpočty;AlmaMATHer;první geodetická úloha;druhá geodetická úloha;protínání;polygonový pořad
Keywords in different language: Collection of solved problems;coordinate calculations;AlmaMATHer;first geodetic problem;second geodetic problem;resection;traverse
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vytvořením online dostupné multimediální sbírky řešených příkladů pro výuku předmětu geodézie na Západočeské univerzitě v Plzni. Je zde popsán matematický základ jednotlivých úloh. Dále je v práci popsána navržená struktura sbírky příkladů, její podoba a uživatelské prostředí v rámci serveru AlmaMATHer. V práci jsou též předloženy výsledky průzkumu ohlasů studentů na vytvořenou sbírku příkladů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the creation of online accessible multimedial collection of solved problems for education of geodesy at the University of West Bohemia in Pilsen. The mathematical basis of individual calculations is described in the thesis. There is also descibed the layout of the collection of solved problems, it's design and user interface within the AlmaMATHer server. Outcomes of students opinion survey on created collection of solved problem are also presented in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_CERVENKA.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
PV_Cervenka.pdfPosudek vedoucího práce128,15 kBAdobe PDFView/Open
PO_Cervenka.pdfPosudek oponenta práce515,65 kBAdobe PDFView/Open
PR_Cervenka.pdfPrůběh obhajoby práce59,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.