Title: Rekonstrukce sídel v lokalitě Paště
Other Titles: Reconstruction of settlements in locality Paště
Authors: Dudáček, Ondřej
Advisor: Čada, Václav
Referee: Vichrová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12109
Keywords: obsah map;sídla;lokalizace;Paště
Keywords in different language: map content;settlements;localization;Paště
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj lokality Paště. První část práce se zabývá historickým vývojem lokality od vzniku prvních sídel do období stabilního katastru. Založena je zejména na studiu písemných podkladů. V druhé části je podrobně popsán postup lokalizace map do S-JTSK. Poslední část je stěžejní součástí této práce a zabývá se studiem vývoje lokality na základě analýzy obsahu map od stabilního katastru po současnost.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with development of the locality Paště. The first part of the thesis aims to the development of the locality since the very first settlements was foundet up to Stable Cadastre and is based mostly on study of written sources. In the second part there is a description of process of map localization into S-JTSK. The last part of the thesis is the main one. It deals with the study of the development since Stable Cadastre up to nowadays. The study is based on analyses of the map content.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudacek_bp.pdfPlný text práce6,74 MBAdobe PDFView/Open
PV_Dudacek.pdfPosudek vedoucího práce164,85 kBAdobe PDFView/Open
PO_Dudacek.pdfPosudek oponenta práce120,62 kBAdobe PDFView/Open
PR_Dudacek.pdfPrůběh obhajoby práce59,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.