Title: Určení prvků vnitřní orientace digitálního fotoaparátu
Other Titles: Digital Camera Calibration
Authors: Hofmanová, Alžběta
Advisor: Fiala, Radek
Referee: Kepka, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12111
Keywords: prvky vnitřní orientace;kalibrace fotoaparátu;distorze objektivu;Agisoft Lens;PhotoModeler;kalibrační toolbox pro Matlab
Keywords in different language: intrinsic parameters;camera calibration;lens distortion;Agisoft Lens;PhotoModeler;camera calibration toolbox for Matlab
Abstract: Cílem bakalářské práce je určit prvky vnitřní orientace u digitálního fotoaparátu Nikon D3100 s objektivem AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR. V práci je popsán význam prvků vnitřní orientace a uvedeny nejpoužívanější modely distorze. Dále poskytuje přehled moderních technik a postupů využívaných pro kalibraci digitálních fotoaparátů. Vlastní kalibrace je provedena v programech Agisoft Lens, Matlab a PhotoModeler. Agisoft Lens a Matlab využívají jako kalibrační objekt rovinnou šachovnici a PhotoModeler prostorové kalibrační pole složené z vlícovacích a spojovacích bodů. Na závěr je uvedeno srovnání výsledků z jednotlivých programů a zhodnocení jejich přesnosti.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis is to determine the intrinsic parameters of the digital camera Nikon D3100 with AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR lens. The importance of intrinsic parameters is described and the most widely used distortion models are introduced in the thesis. It provides an overview of modern techniques and procedures that are used for digital camera calibration. The camera calibration is carried out in the Agisoft Lens, Toolbox for Matlab and PhotoModeler. Agisoft Lens and Matlab use the planar chessboard as a calibration object and PhotoModeler uses spatial point field consisting of control and check points. In conclusion the results from all programs are compared and the accuracy is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hofmanova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
PV_Hofmanova.pdfPosudek vedoucího práce90,79 kBAdobe PDFView/Open
PO_Hofmanova.pdfPosudek oponenta práce91,87 kBAdobe PDFView/Open
PR_Hofmanova.pdfPrůběh obhajoby práce59,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.