Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorHavlík, Lukáš
dc.contributor.refereeŤoupal, Tomáš
dc.date.accepted2014-06-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:37Z-
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:37Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-30
dc.identifier59032
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12114
dc.description.abstractTématem této práce je investiční studie. Představuje aplikaci statistiky a finanční matematiky na reálný příklad, konkrétně nákup a používání domácí pekárny z pohledu individuálního investora. Díky veřejným datovým zdrojům je provedena analýza nákladů a výnosů jednotlivých strategií. Výchozí odhady spotřeby pečiva jsou určeny pomocí bodové predikce časových řad. Pro investiční rozhodování je použito čtyř kritérií výnosnosti s ohledem na očekávaný vývoj ceny a spotřeby v čase. V úvahu jsou brány různé zdroje financování. Součástí práce je podrobná citlivostní analýza, kde jsou výsledky analyzovány a diskutovány.cs
dc.format32 s. (54 595 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinvestiční studiecs
dc.subjectdomácí pekárnacs
dc.subjectspotřeba pečivacs
dc.subjectcena pečivacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectvnitřní míra výnosnostics
dc.titleInvestiční studie - Nákup a používání domácí pekárnycs
dc.title.alternativeInvestment studies - Purchase and use bread machinesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this thesis is investment studies. The thesis presents an application of statistics and financial mathematics to a real example, specifically the purchase and using bread machines by individual investor. For each strategy is done cost-benefit analysis. Default estimates of consumption of bread are done by the point prediction. Four criteria of return are used for an investment decision, considering expected developments in consumption and prices of bread. It is also used various sources of funding. Finally there is a detailed sensitivity analysis with a discussion and conclusions.en
dc.subject.translatedinvestment studiesen
dc.subject.translatedbread machineen
dc.subject.translatedconsumption of breaden
dc.subject.translatedprice of breaden
dc.subject.translatedcostsen
dc.subject.translatednet present valueen
dc.subject.translatedinternal rate of returnen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havlik.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
PV-Havlik.pdfPosudek vedoucího práce102,42 kBAdobe PDFView/Open
PO-Havlik.pdfPosudek oponenta práce133,98 kBAdobe PDFView/Open
P-Havlik.pdfPrůběh obhajoby práce35,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.