Title: Výsledky vstupních testů z matematiky a úspěšnost studia
Other Titles: The results of entrance tests in mathematics and study success
Authors: Rábová, Zuzana
Advisor: Friesl, Michal
Referee: Šedivá, Blanka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12115
Keywords: vstupní testy;kontingenční tabulka;t-test;logistická regrese
Keywords in different language: entrance tests;contingency table;t-test;logistic regression
Abstract: Bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním dat výsledků ze vstupních testů z matematiky z akademického roku 2012/2013. Testy ze znalostí středoškolské matematiky se na Západočeské univerzitě v Plzni zavedly v roce 2006. Hlavním cílem práce je vyšetřit souvislosti mezi výsledky vstupních testů z matematiky pro rok 2012 a následnými výsledky studenta v matematických předmětech.
Abstract in different language: The thesis deals with statistical data processing of results of entrance tests in mathematics from the academic year 2012/2013. Tests of knowledge of high school mathematics at the University of West Bohemia in Pilsen was introduced in 2006. Primary intention of this work is to investigate the relation between the results of entrance tests in mathematics in 2012 and next outcomes of students in math subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RABOVA_BP.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
PV-Rabova.pdfPosudek vedoucího práce96,1 kBAdobe PDFView/Open
PO-Rabova.pdfPosudek oponenta práce106,32 kBAdobe PDFView/Open
P-Rabova.pdfPrůběh obhajoby práce29,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.