Title: Analýza financování sportu v České republice
Other Titles: Financial analysis of sport in the Czech Republic
Authors: Kroc, Matěj
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Friesl, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12118
Keywords: financování sportu;dotace;statistické zpracování dat;testování hypotéz
Keywords in different language: financing of sport;grants;statistical processing;hypothesis testing
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá základním způsobem financování sportu v České republice. Obsahem práce je stručný popis historie a současnosti financování sportu v ČR a statistické zpracování dat sportovní organizace Sokol. Součástí práce je testování hypotéz závislosti peněžních toků na čase od roku 2007 do roku 2013 a jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: This bachelor thesis discusses basic form of financing of sport in Czech Republic. The content of this work is brief description of history and present of sports funding in Czech Republic and statistical processing of data from sports organization Sokol. Part of the work is hypothesis testing of dependence of financial flow on time from 2007 to 2013 and their interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
PV-Kroc.pdfPosudek vedoucího práce100,56 kBAdobe PDFView/Open
PO-Kroc.pdfPosudek oponenta práce211,84 kBAdobe PDFView/Open
P-Kroc.pdfPrůběh obhajoby práce27,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.