Title: Finanční hospodaření konkrétního města
Other Titles: Financial management of particular town
Authors: Kašpar, Luboš
Advisor: Burešová, Veronika
Referee: Bejčková, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12170
Keywords: obec;rozpočet;příjmy;výdaje
Keywords in different language: municipality;budget;incomes;outlays
Abstract: Předložená bakalářská práce ve své rešeršní části charakterizuje obec jako základní jednotku územní samosprávy. Zaměřuje se na charakteristiku obecního rozpočtu, jeho jednotlivých příjmů a výdajů a celý rozpočtový proces. Praktická část je zaměřena na analýzu rozpočtů obce Nevřeň plánovaných pro roky 2010 až 2012. Nejprve jsou popsány jednotlivé položky rozpočtu obce Nevřeň a následně je provedena meziroční analýza a srovnání plánovaných příjmů a výdajů v jednotlivých sledovaných letech. Práce je doplněna mnoha přehlednými obrázky a tabulkami. V závěru práce je zhodnoceno saldo plánovaných rozpočtů a navržena možnost ke zvýšení obecních příjmů a možné nové investice do rozvoje obce.
Abstract in different language: At first defines this bachelor´s thesis a municipality as the basic unit of the regional selfgovernment. The thesis characterizes a municipal budget,its incomes and outlays and budgetary process of the municipalities. The second part of this thesis analyses the incomes and outlays of the budgets in municipality Nevřeň in 2010 2012. In the thesis are described the individual items of the budget and is performed a comparison of the incomes and outlays in years 2010 2012. There are lots of well arranged charts, graphs and pictures in the thesis. Finally are evaluated the balances of the budgets and suggested the possibilities of the increase in the incomes of the municipality and the new investments in the development of village Nevřeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lubos KASPAR.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
pvkaspar.pdfPosudek vedoucího práce593,3 kBAdobe PDFView/Open
kaspar.pdfPosudek oponenta práce602,54 kBAdobe PDFView/Open
okaspar.PDFPrůběh obhajoby práce842,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.