Title: Problematika pozdně paleolitického a mezolitického osídlení Čech a Bavorska
Other Titles: The Issue of Upper Palaeolithic and Mesolithic Settlement Strategies in the Area of Bohemia and Bavaria
Authors: Vokounová Franzeová, Dagmar
Advisor: Oliva, Martin
Referee: Kuna, Martin
Neustupný, Evžen
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12349
Keywords: pozdní paleolit;mezolit;sídelní strategie;Čechy;Bavorsko;geografické informační systémy;etnoarcheologie
Keywords in different language: late palaeolithic;mesolithic;settlement strategy;Bohemia;Bavaria;GIS;ethnoarchaeology
Abstract: Disertační práce se zabývá vyhodnocením sídelních strategií pozdně paleolitických a mezolitických lokalit na území Čech a na vybraném území Bavorska, resp. na území Dolního Bavorska a Horní Falce. Součástí práce je rovněž katalog evidovaných lokalit. Sídelní strategie jsou hodnoceny také na základě vytvořených predikčních map v prostředí GIS, jejichž platnost je následně zkoumána pomocí povrchových sběrů na zvolených územích Tachovska, Eschlkam a Neukirchen beim Heiligen Blut. V závěru práce je rovněž krátký etnoarcheologický exkurz k domorodým lovcům a sběračům v Austrálii.
Abstract in different language: The PhD thesis is focused on evaluation of settlement strategies of Upper Palaeolithic and Mesolithic sites at the area of Bohemia and selected parts of Bavaria (Oberpfalz and Niederbayern). The part of this thesis is also the list of registered sites. Settlement strategies are evaluated also at the basis of created predictive maps. Mentioned maps were generated by using ArcGIS Desktop Software. The validity of created predictive maps is tested by using surface collection at the area of Tachov district in Bohemia and Eschlkam and Neukirchen Beim Heiligen Blut in Bavaria. At the end of the thesis is brief ethno-archaeological excursion to the Aboriginal hunter-gatherer in Australia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERTACE.pdfPlný text práce97,88 MBAdobe PDFView/Open
2014_Vokounova_Franzeova_posudek_MK.pdfPosudek vedoucího práce110,31 kBAdobe PDFView/Open
Vokounova_op_Neustupny.pdfPosudek oponenta práce50,23 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Vokounova.PDFPrůběh obhajoby práce46,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.