Katedra archeologie / Department of Archeology

Kolekce


Recent Submissions

Procházka, Milan
Hradní architektura severozápadního Balkánu jako adaptace křesťanské stavby ve službách islámu

Menšík, Petr
Pazourek jako skalpel aneb první operace v pravěku

Kyselková, Eliška
Mozek jako odpověď. Neuropsychologie v kognitivní archeologii

Hložek, Josef
Předhradí středověkých hradů ve světle písemných pramenů

Netolický, Petr
Etnoarcheologie staveb. Komparativní výzkum tradiční architektury střední a východní Evropy

The thesis is concerned with archaeological sources, namely those which primarily relate to the development, the design and function of residential buildings from a rural but also urban environment between 6th-17th century. Current knowledge about the development, the design and function of&...