Title: Komplexní rekonstrukce objektu Houškova ul. 18 v Plzni "nástavba stávajícího objektu"
Other Titles: Complex reconstruction of object Houškova 18 in Pilsen "superstructure of object"
Authors: Brůha, Jan
Advisor: Hapl, Ladislav
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12446
Keywords: Rekonstrukce;nástavba;stavební práce;stropní konstrukce;krov;schodiště;stávající stav
Keywords in different language: Reconstruction;superstructure;building works;ceiling construction;roof;stairway;existing condition
Abstract: Obsahem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná pro stávající objekt bytového domu v Houškově ulici v Plzni. Dokumentace řeší rekonstrukci původního objektu a jeho nástavbu o dvě užitná podlaží. Kromě zpracování stavební části bylo provedeno statické posouzení vybrané partie objektu a posouzení požární bezpečnosti vybrané části objektu. Přílohy diplomové práce tvoří výkresy dokumentace pro provedení stavby a výkaz výměr, který slouží jako podklad pro zhotovení rozpočtu stavby. Obsah diplomové práce je v souladu s platnými normativy a vyhláškami.
Abstract in different language: The content of the diploma work is the design documentation for building construction, developed for the existing building residential house in Houškova Street in Pilsen. Documentation addresses the reconstruction of the original object and the superstructure of two floor levels. In addition to the construction of the processing was carried out structural analysis of selected part of the building and the fire safety of the selected object. Attachments of this work are created by drawing documentation for building construction and bill of quantities, which serves as a basis for making the building budget. The content of the diploma work is in accordance with the norms and regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Bruha_2014.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Bruha_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,23 kBAdobe PDFView/Open
Bruha_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,77 kBAdobe PDFView/Open
Bruha_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.