Title: Návrh objektu penzionu s restaurací se zaměřením na energetickou náročnost stavby
Other Titles: Design of the building house with a restaurant with a focus on the energy performance of buildings
Authors: Havířová, Petra
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Staňková, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12452
Keywords: Penzion;Porotherm;součinitel prostupu tepla;projektová dokumentace
Keywords in different language: Pension;Porotherm;heat transfer coefficient;project documentation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem objektu penzionu s restaurací se zaměřením na energetickou náročnost stavby. Hlavním cílem této práce je vypracování projektové dokumentace a tepelně technické řešení obálky budovy. Výkresové části jsou zpracovány v programu AutoCad 2011. Návrh objektu, dispoziční řešení a materiály jsou v souladu s platnými normami ČSN EN.
Abstract in different language: This thesis describes the design of the building house with a restaurant with a focus on the energy performance of the building. The main objective of this work is the preparation of project documentation and thermal building envelope solutions. Drawn parts are processed in AutoCad 2011. Draft object layout and materials are in accordance with the applicable standards EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Havirova_2014.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Havirova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce670,65 kBAdobe PDFView/Open
Havirova_oponent.pdfPosudek oponenta práce714,41 kBAdobe PDFView/Open
Havirova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce203,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.