Title: Projekt - Rekonstrukce objektu Karlovy vary - na bytový dům GOGOL
Other Titles: Project - reconstruction of building in Karlovy Vary - to an apartment building
Authors: Konášová, Pavlína
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12465
Keywords: ubytovna;rekonstrukce;zateplení;bytový dům;projektová dokumentace;statika
Keywords in different language: accommodation;reconstruction;insulation;house of flats;project documentation;statics
Abstract: Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bývalého lázeňského domu v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech. Jedná se o návrh nových dispozic bytových jednotek a kanceláří, popis stavebních úprav a o celkovou rehabilitaci objektu. Práce se dále zabývá statickým posouzením vybraných konstrukcí. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD Architecture 2012. Statické výpočty jsou provedeny pomocí programu FIN EC.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with project documentation for building permission, which is needed for a reconstruction of a former spa house in Pod Jelenim skokem Street in Karlovy Vary. It includes a design of the new flat units and offices, description of building adjustments and an overall reconstruction of the building. Furthermore, the thesis discusses an evaluation of static state of chosen constructions. The drawings part is processed by student version of AutoCAD Architecture 2012 programme. Static calculation is made by FIN EC programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavlina Konasova_2013-2014.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
Konasova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce481,76 kBAdobe PDFView/Open
Konasova_oponent.pdfPosudek oponenta práce396,81 kBAdobe PDFView/Open
Konasova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.