Title: Posuv pracovního stolu kovacího lisu s diferenciálním pístem a návrhem mazacího systému
Other Titles: Shift of forging mill work table with the using of the differential piston and design of lubrication system
Authors: Václavík, Jakub
Advisor: Duník, Miroslav
Duník, Miroslav
Referee: Vaněk, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12473
Keywords: manipulace s materiálem;kovárna;jeřáb;manipulátor;hydraulické písty;konstrukce posuvu;mazání;ekonomické zhodnocení;MKP;CAD
Keywords in different language: material manipulation;forge;crane;manipulator;hydraulic cylinders;design of shifter;lubrication;economic conclusion;FEM;CAD
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o metodách manipulace s materiálem v kovárnách. Hlavní část práce se zaměřuje na konstrukční řešení posuvu stolu s diferenciálním pístem s využitím analytického a MKP výpočtu, návrh mazacího systému a ekonomické zhodnocení. Model posuvu je zhotoven v softwaru Autodesk Inventor.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the methods of manipulation with the material at forges. Main part of the thesis is focused on the design of the shift of forging mill work table with the differential piston with use of analytic and MKP calculation, design of lubrication system and economic evaluation. Model of shift is made in software Autodesk Inventor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jakub Vaclavik 2014.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vaclavik.pdfPosudek vedoucího práce924,62 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vaclavik.pdfPosudek oponenta práce935 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik.pdfPrůběh obhajoby práce311,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.