Title: Návrh mechanismu pro zvedák vagónů
Other Titles: The design of mechanism for lifting jack of wagons
Authors: Šperl, Jakub
Advisor: Krónerová, Eva
Krónerová, Eva
Referee: Krátký, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12481
Keywords: šroubový zvedák;šneková převodovka;3D modelování;konstrukce;CAD;MKP
Keywords in different language: screw jack;worm gear;3D modeling;construction;CAD;FEM
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh mechanismu zvedáku vagónů. Dále obsahuje vypracovanou výkresovou dokumentaci ve 3D software Creo a FEM analýzu zpracovanou pomocí software NX Unigraphics a NX Nastran.
Abstract in different language: Bachelor disert includes the design mechanism jack wagons. It also contains drawings drawn in 3D software Creo and FEM analysis processed using software Unigraphics NX and NX Nastran.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce9,77 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Sperl.pdfPosudek vedoucího práce677,45 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Sperl.pdfPosudek oponenta práce806,24 kBAdobe PDFView/Open
Sperl.pdfPrůběh obhajoby práce282,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.