Title: Návrh vyvážecího vleku
Other Titles: Engineering design of Forwarder trailer
Authors: Černý, Miroslav
Advisor: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Referee: Roubal, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12487
Keywords: vyvážecí vlek;rám;klanice;naklápěcí oj;hydraulika;brzdy;elektroinstalace
Keywords in different language: forwarder trailer;frame;stanchions;tiltingdrawbar;hydraulics;brakes;electrical wiring
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem vyvážecího vleku. V práci jsou popsány základní druhy dopravy dřeva a manipulace s ním. Zahrnuje výběr z konstrukčních variant pro řešení stavby vleku podle zadaných parametrů. Vlek je konstrukčně řešen pro multifunkční využití.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the design of the forwarder trailer. The main types of wood transport and wood manipulation are described. The thesis also includes these lection of the design options for the trailer following the assigned parametres. The trailer is designed for multifuctional purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerny_Miroslav_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce6,8 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Cerny.pdfPosudek vedoucího práce818,52 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Cerny.pdfPosudek oponenta práce662,46 kBAdobe PDFView/Open
Cerny.pdfPrůběh obhajoby práce303,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.