Title: Konstrukce z termoplastů a způsoby jejich svařování
Other Titles: Thermoplastic construction and their welding
Authors: Cink, Martin
Advisor: Krónerová, Eva
Krónerová, Eva
Referee: Krátký, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12501
Keywords: Plasty;termoplasty;svařování;konstrukce;záchytná nádrž;statický výpočet;konstrukční výkres
Keywords in different language: Platics;thermoplastics;welding;design;safety tank;static calculation;design drawing
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na plastové materiály, zejména termoplasty. Je rozdělena na dvě části: plastové materiály a svařování plastových materiálů. Práce obsahuje konstrukční návrh záchytné nádrže, která je vyrobena z polypropylenu. Konstrukční návrh zahrnuje statický výpočet, konstrukční výkresy a 3D modely vytvořené v programu SolidEdge_ST4.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on plastic materials especially thermoplastics. It is divided into two parts: plastic materials and welding of plastic materials. The thesis includes the design proposal of safety tank. It is made of polyprophylene. The design proposal incorporates static calculation, design drawings and 3D models created in programm SolidEdge_ST4.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstrukce z termoplastu a zpusoby jejich svarovani.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Cink.pdfPosudek vedoucího práce669,44 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Cink.pdfPosudek oponenta práce769,45 kBAdobe PDFView/Open
Cink.pdfPrůběh obhajoby práce285,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.