Title: Korupce, klientelismus a stranická patronáž v komunistických režimech a v průběhu postkomunistické transformace - studie z prostředí Československa/České republiky
Other Titles: Corruption, Clientelism, and Party Patronage in Communist Regimes and during Post-Communist Transformation - s Study from Czechoslovakia/Czech Republic
Authors: Naxera, Vladimír
Advisor: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13695
Keywords: korupce;klientelismus;stranická patronáž;komunismus;postkomunismus;transformace;Československo
Keywords in different language: corruption;clientelism;party patronage;communism;post-communis;transformation;Czechoslovakia
Abstract: Předkládaná práce je dílčím příspěvkem k českému výzkumu korupce a klientelismu. Tato studie nepostihla korupci, klientelismus a stranickou patronáž v celé jejich šíři to ani nebylo záměrem práce. Předmětem textu se stala korupce, klientelismus a patronáž v jasně vymezeném prostředí zkoumali jsme tyto jevy (jejich příčiny, podoby a důsledky) v komunistické společnosti a v průběhu postkomunistické transformace.
Abstract in different language: The submitted dissertation thesis is a partial component of the Czech research of corruption and clientelism. This study has not covered the whole spectrum of corruption, clientelism and party patronage, which actually was not the goal of the thesis. The object of the text is corruption, clientelism and party patronage in clearly defined milieu these phenomena (and their causes, forms and consequences) were examined in the communist society and in the progress of the post-communist transformation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertace_Naxera_final.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_V_Naxera.docxPosudek vedoucího práce17,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
posudek-disertace-naxera.pdfPosudek oponenta práce290,89 kBAdobe PDFView/Open
Naxera.pdfPrůběh obhajoby práce467,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.