Title: Vliv spánkové hygieny na poruchy spánku
Other Titles: Effect of sleep hygiene sleep disorders.
Authors: Peterová, Lenka
Advisor: Kunová, Magdalena
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13906
Keywords: spánek;poruchy;hygiena;anamnéza
Keywords in different language: sleep;disorders;hygiene;anamnesis
Abstract: Spánek se týká každého jedince, aniž by mu věnoval nějakou pozornost a péči. Spánkem strávíme asi 1/3 života a proto bychom měli dbát na to, aby nám přinášel potřebné osvěžení. V této práci uvádím základní informace o spánku z fyziologického hlediska. Zejména popisuji co je to spánek, jak se řídí spánek, spánková stádia a o kvalitě spánku. Dále jsem vytvořila přehled spánkových poruch podle klasifikace ICSD-2. A hlavně jsem vytyčila problém spánkových návyků a důležitost dodržování spánkové hygieny z hlediska prevence spánkových poruch. Praktická část práce vznikla na základě kvantitativního výzkumu. Je postavená na porovnávání můžu a žen z hlediska spánkové hygieny a vyskytujících se problémů se spaním. Dále zkoumá i rozdíl mezi studenty a pracujícími v oblasti odlišných spánkových návyků.
Abstract in different language: Sleep regards every individual, without, however, gives it some attention and care. Sleeping we spend about 1/3 of our live and for this reason we should look after it that it provides us the necessary refreshment. In this bachelor´s thesis I present basic information about sleep from the psychological point of view. Particularly, I describe what is sleep, how to drive sleep, sleep stages and the quality of sleep. Furthermore, I created a list of sleep disorders in accordance with international classification of sleep disorders. And first of all I laid out a problem of sleep habits and the significance and importance of observation of sleep hygiene in terms of prevention of sleep disorders. The practical part of this thesis was created on the basis of quantitative research. It is built on the comparison of men and women from the view of sleep hygiene and problems with sleep. Furthermore, it looks into the difference between the students and workers in the field of different sleep habits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peterova_Bc.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Peterova VP.jpgPosudek vedoucího práce499,83 kBJPEGThumbnail
View/Open
Peterova OP.jpgPosudek oponenta práce370,29 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Peterova 001.jpgPrůběh obhajoby práce321,9 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.