Title: T-spline objekty a jejich aplikace
Other Titles: T-splines and Application
Authors: Pešková, Irena
Advisor: Bastl, Bohumír
Referee: Lávička, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14661
Keywords: spline objekty;Béziérovy objekty;B-spline objekty;NURBS objekty;T-spline plocha;zjemnění;uzlový vektor
Keywords in different language: spline object;Bézier object;B-spline object;NURBS object;T-spline surface;refinement;knot vector
Abstract: Diplomová práce se zabývá teorií T-spline ploch. První část obsahuje shrnutí základních defi nic a vlastností Spline, B ézierov ých, B-spline a NURBS k řivek a ploch a předkládá definici T-spline plochy. Prostřední část je věnována konverzi mezi T-spline plochou a hierarchickou B-spline plochou. Třetí část se zabývá aproximací bodů v prostoru a popisuje vlastní metodu jak toho docílit.
Abstract in different language: Master thesis deals with the theory of T-spline surfaces. The beginning part reviews fundamental defi nitions and features of Spline, Bézier, B-spline, and NURBS curves and surfaces, and introduces the defi nition of T-spline surface. The middle part is dedicated to conversion between T-spline and hierarchical B-spline surface. And the final part focuses on finding the approximation of scattered 3D data points.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Peskova.pdfPlný text práce974,05 kBAdobe PDFView/Open
PV-Peskova.pdfPosudek vedoucího práce131 kBAdobe PDFView/Open
PO-Peskova.pdfPosudek oponenta práce172,59 kBAdobe PDFView/Open
P-Peskova.pdfPrůběh obhajoby práce45,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.