Title: Řešení kontaktu pružných těles ve 2D metodou konečných prvků
Other Titles: Solving of contact problem of elastic bodies in 2D using by finite element method
Authors: Baxová, Zdeňka
Advisor: Daněk, Josef
Referee: Brandner, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14665
Keywords: pružnost;metoda konečných prvků;MKP;Galerkinova metoda;MATLAB
Keywords in different language: elasticity;finite element method;FEM;Galerkin method;MATLAB
Abstract: Práce se zabývá kontaktním problémem pružných těles, řešeném pomocí metody konečných prvků (MKP). Popisuje matematický základ problému, metodu konečných prvků a její aplikaci na problém a následnou implementaci v programovém prostředí MATLAB. Práce se zaměřuje na vhodnou realizaci úlohy ve formě skriptu a ověření jeho funkčnosti. Na závěr jsou uvedeny výsledky získané ze skriptu a také jeho možné zkvalitnění a další úpravy vedoucí k zlepšení chování metody.
Abstract in different language: This thesis deals with contakt problem of elastic bodies, two or more, solved by finite element method (FEM). It describes mathematical priciples of contact problem, finite element method algorithm and it's implementation in MathWorks Matlab. The paper focuses on creating the application, which would be able to solve the problem efficiently and correctly. In counclusion paper presents outcomes of several tests and contains some improvements as a suggestion for the future research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_prace.pdfPlný text práce601,16 kBAdobe PDFView/Open
PV-Baxova.pdfPosudek vedoucího práce132,46 kBAdobe PDFView/Open
PO-Baxova.pdfPosudek oponenta práce128,26 kBAdobe PDFView/Open
P-Baxova.pdfPrůběh obhajoby práce38,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.