Title: Fučíkovo spektrum na časových škálách
Other Titles: The Fučík spectrum of the asymmetric difference operator and solvability of boundary value problems
Authors: Looseová, Iveta
Advisor: Nečesal, Petr
Referee: Holubová, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14668
Keywords: Fučíkovo spektrum;Pareto spektrum;polární Pareto spektrum;okrajová úloha;diferenční operátor;nesymetrická matice;řešitelnost okrajové úlohy
Keywords in different language: Fučík spectrum;Pareto spectrum;polar Pareto spectrum;boundary value problem;difference operator;asymmetric matrix;solvability of boundary value problem
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlastností Fučíkova spektra nesymetrického diferenčního operátoru a na řešitelnost okrajových úloh. Nejdříve vyšetřujeme vlastnosti Neumannova diferenčního operátoru. Hlavní výsledky se týkají popisu jeho Pareto spektra, polárního Pareto spektra a souvislosti s asymptotickým chováním větví Fučíkova spektra. Potom se zabýváme řešitelností okrajových úloh pro diferenční rovnice vzhledem k Fučíkovu spektru. Nakonec se zabýváme tvarem netriviálních řešení Dirichletovy okrajové úlohy definované množině, která obsahuje intervaly a diskrétní body.
Abstract in different language: This Diploma Thesis is devoted to the study of properties of the Fučík spectrum of the asymmetric difference operator and solvability of boundary value problems. At first, the properties of the Neumann difference operator are studied. The main results concern description of its Pareto spectrum, polar Pareto spectrum and relationship to an asymptotic behaviour of curves of its Fučík spectrum. After that, solvability of the boundary value problems for difference equations with respect to the Fučík spectrum is investigated. Finally, the nontrivial solutions of the Dirichlet boundary value problem defined on the set which contains intervals and discrete points are investigated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Looseova.pdfPlný text práce7,16 MBAdobe PDFView/Open
PV-Looseova.pdfPosudek vedoucího práce171,06 kBAdobe PDFView/Open
PO-Looseova.pdfPosudek oponenta práce183,07 kBAdobe PDFView/Open
P-Looseova.pdfPrůběh obhajoby práce40,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.