Title: Standardizace pro 3D katastr
Other Titles: Standardization for 3D Cadastre
Authors: Rak, Pavel
Advisor: Janečka, Karel
Referee: Souček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14673
Keywords: 3D katastr;ČSN EN ISO 19152;pozemková evidence;prostorová jednotka
Keywords in different language: 3D Cadastre;ČSN EN ISO 19152;land administration;spatial unit
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice 3D katastru a standardizaci pro 3D katastr. Úvodní kapitoly představují motivaci pro zavedení 3D katastru. V další části je analyzována norma ČSN EN ISO 19152, Geografické informace Model domény Správa pozemků (LADM), a její možnosti pro evidenci pozemku. Rešerše stavu 3D katastru v zahraničí poskytuje cenné informace o vývoji 3D katastru u vybraných států. Dále je řešena možnost implementace normy ČSN EN ISO 19152 v databázovém systému Oracle Spatial. Hlavním cílem této práce je zahájit diskuzi o možnosti zavedení 3D katastru v České republice.
Abstract in different language: Diploma Thesis is devoted to 3D Cadastre and Standardization for 3D Cadastre. The initial chapters talk about motivation for the introduction of 3D Cadastre. The next section analyzes the standard ČSN EN ISO 19152, Geographic Information Land Administration Domain Model and its possibilities for land administration. Researches the state of the 3D Cadastre abroad provides valuable information about the development of 3D Cadastre in selected states. It is also solved the possibility of implementation of the ČSN EN ISO 19152 in Oracle Spatial database system. The main aim of this work is to start a discussion on the introduction of 3D Cadastre in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RAK Pavel, 2014.pdfPlný text práce11,95 MBAdobe PDFView/Open
PV_Rak.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
PO_Rak.pdfPosudek oponenta práce95,89 kBAdobe PDFView/Open
PR_Rak.pdfPrůběh obhajoby práce35,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.