Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanečka, Karel
dc.contributor.authorHejdová, Jana
dc.contributor.refereeFormánek, Jiří
dc.date.accepted2014-06-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:26Z-
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:26Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-28
dc.identifier59139
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14674
dc.description.abstractCílem práce je vytvoření vybraných kontrol ulic a adresních míst v RÚIAN. Kontroly jsou zaměřeny na práci s lokalizační složkou. V teoretické části je popsán RÚIAN a kontroly, které ČÚZK nad daty v minulosti provedl. Při těchto kontrolách, až na jednu výjimku, nebyla uvažována geometrická složka dat. V praktické části práce jsou popsány nově vyhotovené kontroly s důrazem na využití prostorové složky dat RÚIAN. V praxi využitelným výsledkem práce jsou skripta s kódy v jazyce PL/SQL.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRÚIANcs
dc.subjectulicecs
dc.subjectadresní místacs
dc.subjecttopologické kontrolycs
dc.subjectprostorová databázecs
dc.titleKontrola vybraných územních prvků a evidenčních jednotek v~RÚIANcs
dc.title.alternativeValidation of selected local elements and registration units in RUIANen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to validate selected streets and addresses in Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estates (RTIARE). The validations are based on the spatial properties of the data. The theoretical part describes RTIARE and the validations that have been carried out by Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in the past. Except for one case, these validations did not consider the geometric properties of the data. The practical part describes the selected validations using the spatial properties of the data in RTIARE. The outcome of this thesis, the PL/SQL scripts, can be used in practice.en
dc.subject.translatedRTIAREen
dc.subject.translatedstreeten
dc.subject.translatedaddressen
dc.subject.translatedtopological validationsen
dc.subject.translatedspatial databaseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejdova_DP.pdfPlný text práce503,73 kBAdobe PDFView/Open
PV_Hejdova.pdfPosudek vedoucího práce888,22 kBAdobe PDFView/Open
PO_Hejdova.pdfPosudek oponenta práce826,65 kBAdobe PDFView/Open
PR_Hejdova.pdfPrůběh obhajoby práce36,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.