Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorČižmárová, Kateřina
dc.contributor.refereeLego, Jan
dc.date.accepted2014-05-16
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:33Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:33Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-03-19
dc.identifier51568
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14677
dc.description.abstractPráce se zabývá právním postavením Policie České republiky a obecní policie, jejím vývojem a analýzou jednotlivých oblastí, je doplněna o rozbor pojmu community policing, nastíněny jsou druhy spolupráce při zajišťování bezpečnosti, zařazen je exkurz do policejní činnosti v zemích EU a je ukončena úvahami nad efektivností policejní duality a možnostmi jejího řešení.cs
dc.format82 s. (153 543 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPolicie České republikycs
dc.subjectobecní policiecs
dc.subjectpolicejní dualitacs
dc.subjectcommunity policingcs
dc.subjectspolupráce při zajišťování bezpečnostics
dc.subjectpolicie v zemích EU.cs
dc.titleKomparace právního postavení Policie České republiky a obecní policiecs
dc.title.alternativeComparison of the legal status of the Police of the Czech Republic and municipal policeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the legal status of the Police of the Czech Republic and the municipal police, its development and the analysis of individual areas, is complemented by an analysis of the concept of community policing, outlined the kinds of cooperation in ensuring the security, the placed is an excursion into the police activities in the countries of the EU and is terminated by considerations of efficiency of the police duality and possibilities of its solution.en
dc.subject.translatedPolice of the Czech Republicen
dc.subject.translatedmunicipal policeen
dc.subject.translatedpolice dualityen
dc.subject.translatedcommunity policingen
dc.subject.translatedcooperation in ensuring the securityen
dc.subject.translatedpolice in countries of the EU.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparace_pravniho_postaveni_Policie_Ceske_republiky_a_obecni policie_Katerina_Cizmarova_2013.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Cernotova - VP.pdfPosudek vedoucího práce601,77 kBAdobe PDFView/Open
Cizmarova - OP.pdfPosudek oponenta práce619,88 kBAdobe PDFView/Open
Cizmarova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce299,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.