Fakulta právnická / Faculty of Law

Zobrazit statistiky

Podkomunity


Poslední příspěvky

Lamka, Jan
HORNICTVÍ, HORNÍ PRÁVO A POKUSY O ZÁSAHY DO VLASTNICKÝCH STRUKTUR V HORNÍM PRŮMYSLU V RAKOUSKÉ MONARCHII A ČESKOSLOVENSKU (1854-1938)

The main aim of my thesis are in attempts to chnage or modidify ownership structues in mining industry in the early 20th century and especially during the first republic. There was espicaly so-called sociliazation attemps which are big part of my thesis.

Houdek, David
Státní zásady do pozemkového vlastnictví na pozadí pozemkových reforem v 1. ČSR

In terms of the land reform the first step of the Czechoslovak state was Act No. 32/1918 Sb. z. a n. of 9 November 1918 on Impounding Estates. This act involved temporary limitation rather than abolishment of ownership ? more specifically a limitation on legal dispos...

Dvořák, David
Cenzura v Československu v letech 1945 - 1956

This advanced master's thesis entitled Cenzura v Československu v Letech 1945 - 1956 (Censorship in Czechoslovakia 1945 - 1956) focuses on individual areas within media subject to censorship in this period. The thesis describes procedures, methods and examples of censorship practices in&...

Volf, Miroslav
Právní vývoj institutu odvolání a dovolání v civilním procesu na základě právních předpisů vydaných v letech 1895 až 2000

In my work named The legal development of appeal and appellate review as civil procedure remedies of legal development from year 1895 to 2000 I describe the legal development of appeal and appellate review as civil procedure remedies. Finally the work focus on their descriptio...

Ostruszková, Alice
Právní úprava a činnost notářství v českých zemích v letech 1848 až 1938

The topic of the rigorous thesis is a legal regulation and activities of the notary in the Czech lands in the years of 1848 to 1938. The period, which is from the historical point of view very interesting and, for notary in the Czech lands, completely substantial.&#x...