Title: Komplexní rekonstrukce objektu Klicperova ulice č. 9 v Plzni (změna užívání objektu)
Other Titles: Complex reconstruction Klicperova street No. 9 in Pilsen (change of use)
Authors: Brož, Jan
Advisor: Hapl, Ladislav
Referee: Kesl, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15315
Keywords: Rekonstrukce;změna užívání;projektová dokumentace;technická zpráva;statika;administrativní budova;dřevěný trámový strop
Keywords in different language: Reconstruction;change of use;project documentation;Technical Report;static;administration building;wooden beamed ceiling
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bytového domu v Klicperově ulici 9 v Plzni se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu z bytového domu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programu FIN EC. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD 2014 pro Mac.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of residential building in Klicperova street 9 in Pilsen, a change in use. This is a change from residential building to office building. Next was the task of working statically consider selected parts of the building and an assessment of selected parts of an object in terms of fire resistence. Calculations were conducted using program FIN EC. Drawing part was drawn up in program Autocad 2014 for Mac.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace BROZ.pdfPlný text práce35,82 MBAdobe PDFView/Open
Broz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,27 kBAdobe PDFView/Open
Broz_oponent.pdfPosudek oponenta práce458,18 kBAdobe PDFView/Open
Broz_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.