Title: Moderní výtvarné umění ve veřejném prostoru města Plzně a jeho využití ve školní výuce
Other Titles: Modern art in the public spaces of the city of Plzen and its use in school education
Authors: Cibulka, Vojtěch
Morávková, Naděžda
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2014, roč. 4, č. 2, s. 39-103.
Issue Date: 2014
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://drive.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrQXVIWUFYaVFDazA/view?pli=1
http://hdl.handle.net/11025/15578
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Plzeň;poválečné umění;sorela
Keywords in different language: sorela;afterwar art;Pilsen
Abstract: Studie pojednává o výrazných uměleckých dílech umístěných ve veřejném prostoru poválečné Plzně. Podrobný odborný text je vybaven také metodickým návodem, jak podobné téma využít ve školní výuce vlastivědy či dějepisu.
Abstract in different language: The study discusses the major works of art located in public areas of postwar Pilsen. Detailed specialist text is also equipped with a methodical instructions on how to use a similar topic in school subjects.
Appears in Collections:Roč. 4, č. 1 (2014)
Články / Articles (KHI)
Roč. 4, č. 1 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cibulka.pdfPlný text577,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.