Title: Potenciál viditelnosti a jeho výpočet
Authors: Sojka, Eduard
Citation: Journal of WSCG. 1992, vol. 1, no. 1, p. 36-46.
Issue Date: 1992
Publisher: Václav Skala - UNION Agency
Document type: článek
article
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg1992/wscg92.htm
http://hdl.handle.net/11025/16100
ISSN: 1213-6972 (print)
1213-6980 (CD-ROM)
1213-6964 (online)
Keywords: potenciál viditelnosti;aspektový graf;viditelnost
Keywords in different language: visual potential;aspect graph;visibility
Abstract in different language: Článek se zabývá výpočtem potenciálu viditelnosti pro 2D a 3D scény. Scény se mohou skládat z libovolného počtu konvexních i konkávních těles ohraničených rovinnými plochami. V článku jsou vysvětleny a definovány potřebné pojmy. Jsou uvedeny teoretické vztahy a vlastnosti použité pro výpočet. Je prezentován algoritmus výpočtu potenciálu viditelnosti. Algoritmus je prakticky implementován pro 2D/2.5D scény. Jsou naznačeny možnosti využití potenciálu viditelnosti v praxi.
Rights: © Václav Skala - UNION Agency
Appears in Collections:Volume 1, number 1 (1992)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sojka_92.pdfPlný text1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.