Title: Integrita povrchu ostří nástroje ze slinutého karbidu
Authors: Kříž, Antonín
Kolařík, Kamil
Janoušek, Antonín
Palán, Jan
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 107-113. ISBN 978-80-261-0304-2.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16118
ISBN: 978-80-261-0304-2
Keywords: integrita povrchu;ostří řezného nástroje;slinutý karbid;zbytková napětí
Keywords in different language: surface integrity;blade cutting tool;cemented carbide;residual stress
Abstract: Článek shrnuje poznatky v oblasti integrity řezné hrany. Autoři tohoto článku v minulosti uvedli celou řadu podobných publikací, proto si tento článek klade za cíl shrnout dosavadní zásadní poznatky a nastínit další směr využití slinutých karbidů. V dnešní době se již tento vývoj neobejde bez zahrnutí zásad integrity ostří. Rozvoj tohoto vědního oboru na-pomohl nejen popsat, ale i objasnit celou řadu procesů, které se odehrávají jak při výrobě řezných nástrojů, tak i v samotném řezném procesu tj. v aplikaci řezného nástroje. Tyto procesy jsou v článku jak po stránce teoretické, tak i praktické popsány, v závěru jsou uvedeny další směry a experimenty, kterými se budou autoři v nejbližší době zabývat, aby na základě získaných znalostí bylo možné zvýšit užitné vlastnosti nástrojů ze slinutých karbidů.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2013 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2015 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kriz.pdfPlný text1,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.