Title: Vliv vlastností konstrukčního vrubu na jeho chování
Authors: Lattner, Michal
Holešovský, František
Novák, Martin
Vysloužil, Tomáš
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 129-136. ISBN 978-80-261-0304-2.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16121
ISBN: 978-80-261-0304-2
Keywords: dynamické zatížení;vrub;obrábění;dokončování;napětí
Keywords in different language: dynamic load;notch;machining;completion;tension
Abstract: Strojní součásti, které jsou opatřeny konstrukčními vruby, mohou být zatěžovány řadou možných zatížení. V první řadě se jedná o statické zatížení, dale o stálé dynamické zatížení a nakonec o cyklické dynamické zatížení, které klade nejvyšší nároky na strojní součásti i jejich jednotlivé prvky a tedy i vruby.Projevy cyklicky se měnícího zatížení lze sledovat při různých kombinacích, například střídavý tah – tlak, míjivé tahové zatížení a podobně. V praxi se nejčastěji vyskytují zatížení ohybu za rotace, cyklického krutu a především komplexní zatížení součástí, což lze však velmi obtížně simulovat. Dokončovací technologie má významný vliv na okolí vrubu a samotný vrub. To se při chodu zařízení projevuje dobou životnosti a velikostí únosnosti součásti při určitém zatížení. Dokončování má výrazný vliv na vlastnosti součástí zařízení, které pracujív dynamickém režimu při proměnlivé velikosti zatížení.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2013 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2015 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lattner.pdfPlný text1,47 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.