Title: Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí
Authors: Beneš, Petr
Kříž, Antonín
Martan, Jiří
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-8] . ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16409
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: PVD vrstvy;tepelné vlastnosti PVD vrstev;obrábění těžkoobrobitelných nástrojů
Keywords in different language: PVD coatings;thermal properties of PVD coatings;machining of difficult tools
Abstract: Tepelné vlastnosti tenkých vrstev deponovaných na obráběcí nástroje mají velký vliv na průběh řezného procesu. Z podstaty řezného procesu jako fyzikálně-mechanického děje vyplývá, že zde dochází k přeměně vstupní energie na energii vynaloženou na tvorbu třísky a tím i k obrobení samotného obrobku. Při tomto procesu dochází k přeměně vstupní energie na energii tepelnou. Obecně platí, že na tvorbu tepla na břitu nástroje se spotřebuje až 90% vstupní mechanické energie. Na přerozdělení tepelných toků mezi třískou, obrobkem a nástrojem se významnou měrou podílí vrstvy deponované na obráběcí nástroj. Velký vliv mají především jejich některé tepelné vlastnosti jako jsou povrchová tepelná vodivost, tepelná difuzivita apod. Dosud nevyřešeným problémem zůstává volba správné metodiky pro měření tepelných toků odehrávajících se v místě řezu.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benes.pdfPlný text411,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.