Title: Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V
Authors: Váňa, Jiří
Zeman, Pavel
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. 1-8. ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16457
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: HSS nástroje;frézování
Keywords in different language: HSS tools;milling
Abstract: Cílem výzkumu bylo provedení zkoušek pro určení trvanlivosti břitů, řezných výkonů a výrobních nákladů nástrojů z rychlořezné oceli (HSS) v různých variantách řezného materiálu, a to při frézování titanové slitiny s označením Ti6Al4V. Byly testovány celkem čtyři řezné materiály s výrazně odlišnými vlastnostmi - klasické oceli i oceli vyráběné práškovou metalurgií. V další fázi výzkumu byly zjišťovány možnosti povlakování uvedených řezných materiálů, konkrétně pak vliv povlaku na sledované charakteristiky v porovnání s nepovakovaným nástrojem. Pro experimenty obráběním byly zvoleny řezné podmínky vycházející z podmínek pro praktické aplikace těchto řezných materiálů. Řezné podmínky v experimentu byly: řezná rychlost 30 až 50 m/min, axiální hloubka řezu 5 mm, radiální hloubka řezu 1 mm a posuv na zub 0,2 mm.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeman.pdfPlný text894,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.