Title: Zkoušky povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu při frézování ocelí
Authors: Zeman, Pavel
Zindulka, Ondřej
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-8]. ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16460
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: frézování;povlaky řezných nástrojů;trvanlivost břitu
Keywords in different language: milling;coatings of cutting tools;tool-life
Abstract: Použití pouze laboratorních metod (tvrdost, složení, frikční vlastnosti, apod.) při vývoji povlaků řezných nástrojů je v současnosti již nedostatečné. Získané informace jsou mnohdy nerelevantní se skutečnými výkony při nasazení. Z pohledu systematického porovnání jsou komplikované i terénní zkoušky u zákazníků, které jsou mnohdy ovlivněny příliš velkým množstvím parametrů. Nezbytným doplňkem obou zmíněných přístupů je testování povlaků řeznou zkouškou v laboratorních podmínkách. Cílem spolupráce firmy SHM Šumperk a Výzkumného centra VCSVTT bylo vytvořit efektivní postup řezných zkoušek pro vývoj povlaků simulující různé formy zatížení a opotřebení břitu nástroje, které poskytnou informace o základních vlastnostech různých typů povlaků v řezném procesu. Metodika zkoušek byla aplikována při frézování různých typů ocelí v širokém spektru řezných podmínek. Pro testy povlaků byly zvoleny těžší podmínky obrábění s cílem posunout trvanlivosti břitu k hodnotám pod 25 minut obrábění. Obráběnými materiály byly oceli se špatnou či zhoršenou obrobitelností (ČSN 17349, ČSN 17255, ČSN 19436, Hardox 400, Hardox 500).
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zindulka.pdfPlný text698,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.