Title: Kapitoly z kvalititativního výzkumu
Authors: Toušek, Laco
Budilová, Lenka J.
Fatková, Gabriela
Hejnal, Ondřej
Lupták, Ľubomír
Růžička, Michal
Šimek, Jan
Citation: TOUŠEK, Laco; BUDILOVÁ, Lenka J.; FATKOVÁ, Gabriela; HEJNAL, Ondřej; LUPTÁK, Ľubomír; RŮŽIČKA, Michal; ŠIMEK, Jan. Kapitoly z kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 119 s. ISBN 978-80-261-0471-1.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Katedra antropologie
Document type: přednáška
lecture
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FF_Kapitoly_z_kvalitativniho_vyzkumu.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16511
ISBN: 978-80-261-0471-1
Keywords: sociální antropologie;terénní výzkum;sociální výzkum;genealogická metoda;archival research;kvalitativní výzkumný design;volného jmenování;analýza sociálních sítí;smíšený výzkumný design;kvantitativní výzkumný design
Keywords in different language: social anthropology;fieldwork;social research;genealogical method;archivního výzkumu;qualitative research design;freelisting;social network analysis;mixed research design;quantitative research design
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Ostatní / Others (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FF_Kapitoly_z_kvalitativniho_vyzkumu.pdfPlný text7,98 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.