Title: Využití aplikace Quizlet ve výuce na základní škole
Other Titles: Usage of Quizlet application in teaching on primary schools
Authors: Benediktová, Lenka
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [225-228]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16562
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: Quizlet;výuka;tvorba výukových karet;výukové aplikace
Keywords in different language: Quizlet;education;creation of teaching cards;educational applications
Abstract: Tento článek představuje výukovou aplikaci Quizlet a její využití ve výuce. Tato slouží k tvorbě sad interaktivních výukových karet a umožňuje další práci s nimi. V textu je nejprve popsána tvorba výukových karet. Dále následuje ukázka způsobů, kterými lze karty využít. Článek obsahuje obrázky znázorňující prostředí aplikace. V textu nechybí informace o správě uživatelských účtů a o zařízeních, na kterých je tuto aplikaci možno použít.
Abstract in different language: This article introduces educational application Quizlet and its use in teaching. It serves for creating collections of educational cards and it allows further work with them. In the text, there is described the way of making these cards. Then, there are shown the options in which the cards can be used, The article contains pictures, representing the application setting. In the text, there are also information about management of user accouts and about devices on which the application can be used on.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benediktova.pdfPlný text702,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.