Title: Funkční model gilotiny
Other Titles: Functional model of guillotine
Authors: Hnilicová, Kateřina
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [159-162]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16572
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: funkční model gilotiny;didaktická pomůcka;základní školy
Keywords in different language: functional model of guillotine;didactic tool;primary schools
Abstract: Tato práce představuje výrobu funkčního modelu gilotiny. Ve zkratce seznamuje s historií gilotiny. Model bude využíván jako názorná pomůcka při výuce na ZŠ. Výroba byla realizována v předmětu KMT / SPRB (Školní praktika B). V článku také předkládám výsledky měření rychlosti a postupného zrychlení dopadu nože, prováděné pomocí snímače.
Abstract in different language: This work presents production of a functional model of a guillotine. It shortly introduces guillotine history. The model will be used as a demonstrative tool at education in primary schools. The production was realised in a KMT/SPRB (School practice B) subject. This article also presents measurement results of speed and gradual acceleration of the blade made by a sensor.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnilicova.pdfPlný text786,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.