Title: Alternativní výuka výtvarné výchovy pro 6. ročník ZŠ a primy na víceletých gymnáziích
Other Titles: Alternative teaching art for the 6th year of primary school and right on grammar school
Authors: Janečková, Michaela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [163-165]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16573
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: výtvarná výchova;základní škola;gymnázium;výuka
Keywords in different language: art;primary school;grammar school;teaching
Abstract: Diplomová práce „Alternativní výuka výtvarné výchovy pro 6. ročník ZŠ a primy na víceletých gymnáziích“ pojednává o možnostech alternativního obsahu výtvarné výchovy. Práce je zaměřena na závislost obsahu hodin výtvarné výchovy a rozvoje kreativity u žáků v 6. ročníku na ZŠ a v primách na víceletých gymnáziích. Hlavním cílem mé práce je navrhnout vhodnou strukturu výuky výtvarné výchovy.
Abstract in different language: Diploma thesis „ Alternative teaching art for the 6th year of primary school and right on grammar schools “ deals with the possibilities of alternative content of art education. Work focus on content versus hours of arts and creativity development for students in 6th grade at the elementary school and the rights on grammar schools. The main goal of my work is to propose a suitable structure of art education.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janeckova.pdfPlný text739,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.