Title: Návrh praktické učební pomůcky řízené počítačem
Other Titles: Draft of practical computer controlled learning tool
Authors: Jursa, Jiří
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [117-120]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16574
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: didaktická pomůcka;základní školy;skleník
Keywords in different language: didactic tool;primary schools;greenhouse
Abstract: Práce pojednává o vytvoření učební pomůcky a jejím zařazení v rámci výuky na základní škole za pomoci RVP. Konkrétní pomůckou je skleník. V práci jsou probrány vhodné a méně vhodné materiály pro stavbu. Také se věnuje samotné výrobě a to jak konstrukce, tak i elektronických částí. V neposlední řadě řeší základní naprogramování.
Abstract in different language: Bachelor thesis is dealing with the problem of creating learning tool and its inclusion in teaching at basic school based on Framework educational program (RVP). Particular learning tool is greenhouse. In thesis are discussed suitable and inappropriate materials for construction. Part of thesis is focused on production of construction and also electronic components. There is also part with basic programming.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jursa.pdfPlný text700,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.