Title: Křížový hever
Other Titles: Cross jack
Authors: Kovářová, Pavlína
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [36-38]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16581
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: křížový hever;didaktická pomůcka
Keywords in different language: cross jack;didactic tool
Abstract: Předmětem práce je demonstrační model křížového heveru. Výrobek byl tvořen dřevěnými a kovovými komponenty, jako spojovací materiál byly použity šrouby. Na výrobku lze demonstrovat zdvih těžkých předmětů a pevnost materiálu, ze kterého je vyrobena nosná plocha.
Abstract in different language: The subject of my work is a demonstration model of a cross jack. The product was made of wooden and metal components, screws were used as fasteners. It is possible to demonstrate lifting of heavy objects and solidity of the material used for the bearing surface on the product.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovarova.pdfPlný text647,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.