Title: Kvalitativní hodnocení multimediální učebnice
Other Titles: Qualitative evaluations of multimedia textbooks
Authors: Krotký, Jan
Elgrová, Michaela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [152-155]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16585
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: multimediální učebnice;základní školy
Keywords in different language: multimedia textbook;primary schools
Abstract: Článek se věnuje úvodu k výzkumu struktury a strukturních komponent elektronické, multimediální a interaktivní učebnice pro základní školy. Část článku se zabývá i preferencí uživatelů při výběru elektronických učebnic. Tato kvalitativní část byla realizována metodou polostrukturovaného rozhovoru. Článek uvádí některé výsledky realizovaného výzkumu a upozorňuje na výsledky další.
Abstract in different language: The article is focused on a research of structure and structure components in electronic, multimedia and interactive textbooks for primary schools. Part of the article is also focused on preferences of users in the selection of electronic textbooks. This qualitative part was realized through the semi-structured interview with several respondents. The article presents some results of the research and highlights the other results.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krotky_Elgrova.pdfPlný text756,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.