Title: Učební pomůcka pro výuku technického kreslení
Other Titles: Teaching tool for education engineering drawing
Authors: Jašíček, Vojtěch
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [162-166]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16635
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: didaktická pomůcka;technické kreslení;výuka;základní školy;promítací kout
Keywords in different language: didactic tool;technical drawing;teaching;primary schools;projection area
Abstract: Tato práce je zaměřena na návrh a vytvoření učební pomůcky, která by měla být nápomocna při výuce technického kreslení žáku druhého stupně základní školy. Touto pomůckou je tzv. promítací kout, jehož účelem je nácvik pravoúhlého promítání, což je jedna z nepoužívanějších projekcí v technické grafice vůbec. Využívá se nejen ve strojírenství, ale stavebnictví, elektrotechnice a jiných oborech lidské činnosti. Výrobek je tedy klíčovým aspektem pro demonstraci této problematiky a jeho zařazení do vyučování by mělo podle mého názoru mít vždy pozitivní výsledek.
Abstract in different language: This work focuses on the design and creation of teaching aids, which should assist in teaching technical drawing pupils of primary school. This tool is called the projection area, the purpose of which is to practice a rectangular projection, which is one of the most commonly used projections in technical graphics at all. It is used not only in engineering, but construction, electrical engineering and other fields of human activity. This subject is therefore a crucial aspect for a demonstration of this issue and its inclusion in teaching should in my opinion always positive.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jasicek_clanek.pdfPlný text150,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.