Title: Výuková pomůcka pro obor zubní technik
Other Titles: Teaching tools in dental technician course
Authors: Broumská, Jana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [102-106]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16662
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: didaktická pomůcka;zubní náhrady
Keywords in different language: didactic tool;dental replacements
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu a smysl použití výukových pomůcek. Úvodní část je věnována tvorbě výukových pomůcek obecně a zajímavá je stručná historie vývoje stomatologických náhrad. Hlavním cílem bakalářské práce bylo výukovou pomůcku nejen zhotovit, ale také zařadit ji do výuky praktického vyučování. Je zde popsána tvorba výukové pomůcky, která studentům poskytne přesný popis postupu nanášení keramického materiálu při zhotovení metalokeramického můstku a metalokeramické korunky. Jednotlivé fáze výroby jsou doplněné o názornou fotodokumentaci. Tak, jak je popsána, je i zhotovena. Takže studenti si mohou pomůcku nejen prohlédnout, ale i prakticky „osahat“. Při výuce oboru zubní technik ji mohou použít nejen na VOŠ, ale i na středních školách. Všude tam, kde se vyučuje nanášení keramických hmot, neboť toto je v současné době z hlediska estetiky nejdokonalejší materiál.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on making and purpose of teaching aids application. The initial part is dedicated to creation of teaching materials generally including a brief history of dental replacements The main aim of the thesis was to create a teaching aid and implement it in lessons. A detailed procedure of creating a teaching aid is described. This description provides students with an accurate workflow of ceramic coating of metaloceramic bridge and metaloceramic crown. Particular construction phases are accompanied by images. The teaching aid is constructed exactly according to the instructions and students can not only see but also touch the dental replacement. This teaching aid can be used to enhance learning of ceramic layering techniques at higher vocational schools and also secondary vocational schools since dental ceramics are aesthetically the best materials used for making dentures.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
broumska_clanek.pdfPlný text731,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.