Title: Osvetlenie priechodu pre chodcov s bezpečnostnou signalizáciou
Other Titles: Lighting pedestrian crossings with security
Authors: Kopecký, Miroslav
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [176-180]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16675
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: přechod pro chodce;bezpečnost
Keywords in different language: crosswalk;safety
Abstract in different language: Priechody pre chodcov sú súčasťou rozsiahlych infraštruktúr cestných sietí nie iba na Slovensku ale vo všetkých vyspelejších krajinách sveta. Niektoré sú vytvárané z ohľadom na bezpečnosť chodcov a tiež na plynulosť cestnej premávky. Cieľom práce ŠVOUČ je analyzovanie technológií používaných v súčasnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia chodcov na priechodoch, a tiež navrhnutie vlastného riešenia na zvýšenie ich bezpečnosti.
Crosswalks are part of large-scale infrastructure of road networks not only in Slovakia but in all advanced countries. Some are created from pedestrian safety and also the flow of traffic. ŠVOUČ aim of this work is to analyze the technologies currently used to ensure the health and safety of pedestrians at crossings and also design custom solution for upgrading their security.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kopecky_clanek.pdfPlný text264,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.