Title: Model lodi řízený modulem Arduino
Other Titles: A ship model controled by Arduino module
Authors: Kotek, Lukáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [128-132]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16676
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: model lodi;Android;Python;CAD
Keywords in different language: ship model;Android;Python;CAD
Abstract: Článek shrnuje semestrální projekt na předmět Robotizace a řízení procesů, jímž je model lodi řízený open source modulem Arduino, dálkově ovládaný chytrým mobilním telefonem na platformě operačního sytému Android pomocí programovacího jazyka Python a projektovaný v open source CAD prostředí LibreCad. Popisuje tak možnosti využití open source hardware i software v podpoře vzdělávání technického směru na příkladu této konkrétní aplikace.
Abstract in different language: The article resumes the semestral project of the subject Robotics and process control, which is a model of a ship controled by open source module Arduino, operated by Android smartphone and programmed by programming language Python, projected in open source CAD software LibreCad. It describes the posibility of use open source hardware and software as a support of technical education in this particular application.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kotek_arduino_clanek.pdfPlný text421,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.