Title: Elektrodomek
Other Titles: Electrohouse
Authors: Kubecová, Zuzana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [24-26]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16679
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: elektrodomek;didaktická pomůcka;základní školy
Keywords in different language: electrohouse;didactic tool;primary schools
Abstract: Elektrodomek je výuková pomůcka určená do předmětů, které se zabývají zapojováním jednoduchých elektrických obvodů. Je sestrojen se 4 obvody, které jsou: zapojení se zvonkem, se žárovkou, s ventilátorem a zapojení schodišťového vypínače. Při výrobě bylo využito převážně nepotřebného starého materiálu, který byl upraven. Tato výuková pomůcka slouží k názorné ukázce zapojení obvodů v běžném životě. Určena je žákům ať už jako výuková pomůcka, nebo jako vzor pro výrobu dalších takových elektrodomků v rámci praktických projektů ve vyšších ročnících ZŠ.
Abstract in different language: Electrohouse is a training device designed for classes teaching how to build simple electrical circuits. It consists of 4 circuits comprising bell, light bulb, fan and stairway switch connection. The device is made mostly of recycled old stuff. This training device illustrates electrical circuit connecting in real life. It is intended for pupils either as a training device or a model for creating similar electrohouses as part of practical projects in higher grades of elementary school.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kubecova.pdfPlný text716,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.