Title: Mapa krajů České republiky
Other Titles: The map with the regions of the Czech republic
Authors: Malčánková, Dominika
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [27-29]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16680
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: mapa;kraj;didaktická pomůcka;základní školy
Keywords in different language: map;region;didactic tool;primary schools
Abstract: Tento výrobek slouží jako didaktická pomůcka v rámci výuky na 1. Stupni ZŠ, kde může být využita různými způsoby pro práci učitele i žáků.
Abstract in different language: This product can be used as a didactic tool for teaching on the first grade of Elemtary school. It can be used in many ways for the teacher´s or pupil´s work.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
malcankova.pdfPlný text202,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.