Title: Sám sobě knihařem
Other Titles: Bookbinder himself
Authors: Mlejnková, Barbora
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [133-137]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16683
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: knižní vazba
Keywords in different language: book binding
Abstract: S knihami pracujeme všichni, avšak jejich vytvoření se zdá velmi složité. Grafické zpracování či sazba se dá stvořit pomocí základních textových editorů, případně lze stvořit rukopis. Takže zbývá jen za zásadní technická část – vazba, která udrží všechny listy pohromadě. Jsou vazby složité i jednoduché, tvorbu těch jednodušších shrnuji v následujících řádcích – některé formy vazby lepené a hlavně šitou vazbu japonskou. Všechny se dají vytvořit bez speciálních nástrojů.
Abstract in different language: Everybody work with books, nevertheless creating of books looks really complicated. We could make graphic design and typesetting with basic text editors, or we could make manuscript. So if you would like to do book, you have only one technical problem – bookbinding, which hold all sheets together. Some bookbindings are complicated, some are simple. I recapitulate simple bookbindings in this thesis, especially some type of glue binding and japanese sewn bookbinding. You don’t need special tools to these types of bookbindings.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mlejnkova.pdfPlný text645,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.